Hoppa till innehåll
Hem » Våra tjänster

Våra tjänster

OVK

Har du säkerställt att din fastighets ventilationssystem fungerar som det ska? Vi på RA Ventilation utför professionella OVK-besiktningar i Stockholm. Med vårt erfarna team och tekniska expertis kan du vara säker på att din fastighets ventilationssystem kommer att inspekteras noggrant och professionellt.

Rengöring

Att rengöra ventilationssystem är viktigt av flera skäl, främst för att upprätthålla god luftkvalitet, men även för att uppnå högre energieffektivitet och bättre hälsa i byggnader.

Åtgärdsarbeten

När en OVK-besiktning avslöjar anmärkningar och brister i ditt ventilationssystem är det viktigt att agera snabbt och noggrant. Vi på RA Ventilation erbjuder åtgärdsarbeten i hela Stockholm för att hjälpa er att korrigera och reparera problemen som identifierats under OVK-besiktningen.

Injustering

Injustering av ventilationssystem innebär att man optimerar luftflödet och trycket i ventilationskanalerna för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och ger rätt luftkvalitet i fastigheten. Injustering är en investering som har positiva effekter på luftkvaliteten, energiförbrukningen och övergripande driftskostnader för fastigheten. Letar du efter ett pålitligt företag med erfaren personal för att förbättra din fastighets luftkvalitet och energieffektivitet?

Ventilationsrådgivning

Ska ni bygga om, bygga ut eller förändra något som kan påverka ventilationen och är osäkra på rätt lösning?

Kanaldokumentation

Med en detaljerad dokumentation över ventilationskanalerna blir det enklare att utföra underhåll, justeringar och reparationer, vilket leder till en mer effektiv drift. Om det uppstår problem med ventilationen kan en noggrann dokumentation hjälpa till att snabbt lokalisera och åtgärda problemet. Kanaldokumentation ger en översikt över ditt ventilationssystems layout och konfiguration, vilket underlättar framtida planering och utbyggnad.